Hinnasto

Liittymismaksut

Liittymismaksun määräämisen perusteena on kiinteistön rakennusten kerrosalan ja tontin tai rakennuspaikan pinta-alan summa. Omakotitalojen, paritalojen ja kesäasuntojen vesi- ja viemäriliittymien laskentaperusteena on rakennusluvan kerrosalan mukaan porrastettu tasataksa jaettuna kolmeen maksuluokkaan.

Mikäli tontin tai rakennuspaikan pinta-ala ylittää rivitalokiinteistön osalta rakennusten kerrosalan kolminkertaisen määrän ja muiden kiinteistöjen osalta rakennusten kerrosalan kaksinkertaisen määrän, ei edellä mainitun määrän ylittävää osaa oteta huomioon liittymismaksua määrättäessä.

Jos muun uudisrakennuksen kuin omakotitalon, paritalon tai kesäasunnon kerrosala on pienempi kuin 50 m2, laskutusperusteena käytetään  50  k-m2.

Perusmaksut

Vesi 5,83 €/kk

Jätevesi 5,83 €/kk

Hinnat ovat verollisia

Kuutiohinnat

Vesi 1.49 € /m3

Jätevesi 3.47 €/m3

Hinnat ovat verollisia

Vesilaitos

Liittymismaksu omakotitaloilla ja kesäasunnoilla on porrastettu kolmeen maksuluokkaan seuraavasti:

Maksuluokka 1 kerrosala alle 100 m² 700,00 €/kiinteistö + 234,61 € = 934,61 €
Maksuluokka 2 kerrosala 100 – 200 m² 1.000,00 €/kiinteistö + 234,61 € = 1.234,61 €
Maksuluokka 3 kerrosala yli 200 m² 1.300,00 €/kiinteistö + 234,61 € = 1.534,61 €

 

Liittymismaksu muilla kiinteistöillä on  0,76  €  rakennusten kerrosalan ja tontin tai rakennuspaikan pinta-alan yhteenlasketun määrän jokaiselta täydeltä neliömetriltä.

Kaikkiin liittymiin lisätään liittämistyö- ja tarvikemaksu 234,61 €.

Viemärilaitos

Liittymismaksu omakotitaloilla ja kesäasunnoilla on porrastettu kolmeen maksuluokkaan seuraavasti:

Maksuluokka 1 kerrosala alle 100m² 900,00 €/kiinteistö +  91,07 €  = 991,07 €
Maksuluokka 1 kerrosala 100 – 200 m² 1.300,00 €/kiinteistö + 91,07 € = 1.391,07 €
Maksuluokka 1 kerrosala yli 200 m² 1.800,00 €/kiinteistö + 91,07 €  =  1.891,07

 

Liittymismaksu muilla kiinteistöillä on  1,18  €  rakennusten kerrosalan ja tontin tai rakennuspaikan pinta-alan yhteenlasketun määrän jokaiselta täydeltä neliömetriltä.

Kaikkiin liittymiin lisätään liittämistyö- ja tarvikemaksu 91,07 €.

Tonttivesijohdon ja tonttiviemärin liittämiskohta asemakaava-alueella on tontin raja. Asemakaava-alueen ulkopuolella vesijohdon liittämiskohta on laitoksen jakeluvesijohto ja viemärin liittämiskohta laitoksen viemärin tarkastuskaivo.

Viemärilaitoksen maksuluokkien mukaisesta liittymismaksusta peritään 50 % jokaiselta liittyvältä kiinteistöltä siinä tapauksessa, että liittyjä hankkii omalla kustannuksellaan jäteveden pienpumppaamon ja vastaa sen käyttökuluista. Viiden (5) tai useamman kiinteistön liittyessä samalla pumppaamolla määritetään liittymismaksu tapauskohtaisesti.

Mikäli kiinteistön rakennettu kerrosala myöhemmin kasvaa, on liittymismaksua suoritettava lisäystä vastaava määrä, jos maksuluokka vaihtuu. Porrastetun tasataksan mukaan kiinteistöiltä peritään lisäliittymismaksua, kun kerrosala kasvaa niin, että kiinteistö siirtyy ylempään maksuluokkaan. Perittävä lisäliittymismaksu on maksuluokkien erotus voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Lisäliittymismaksun laskentaperuste koskee kaikkia liittyjiä.

Ennen 1.4.2004 voimassa olleilla maksuperusteilla liittyneiden kiinteistöjen laajennusten ja käyttötarkoituksen muutosten lisäliittymismaksut peritään laajennusten ja käyttötarkoituksen muutosten osalta  voimassa olevan ”Vesihuoltolaitoksen maksut” -hinnaston perusteella.