Muhoksen Vesihuolto Oy

vastaa käyttöveden toimittamisesta ja jakelusta lähes koko Muhoksen kunnan alueella.

Päivystys: 050 468 6111

Ilmoita vesimittarin lukemaYhteystiedot

Tervetuloa Muhoksen Vesihuolto Oy:n sivuille!

Muhoksen Vesihuolto Oy vastaa käyttöveden toimittamisesta ja jakelusta Muhoksen kunnan asukkaille sekä vastaa jätevesien vastaanottamisesta kaava-alueilla ja erillispäätöksellä viemäröidyillä haja-asutusalueilla asetettujen lupaehtojen mukaisesti. Yritys ei vastaa Sanginjoen varren asutuksen vesihuollosta.

Muhoksen kunnan ja Tyrnävän kunnan / Vesihuolto Oy:n puoliksi omistama tukkuvesiyhtiö Hirsijärven Vesi Oy toimittaa käyttöveden kunnan vesilaitokselle edelleen asiakkaille jaettavaksi.

Muhoksen Vesihuolto lukuina 2018


Vesijohtoverkoston pituus 264 km
Viemäriverkoston pituus 146 km
Laskutettu vesimäärä 488 477 m3
Laskutettu jätevesimäärä 316 895 m3

YhteystiedotHinnasto